Roman Franta

Roman Franta

Do obrazů přenáší svobodu projevu, odvahu, experiment i klasické postupy. Je svérázný a nezaměnitelný autor současné umělecké scény. Pojítkem jeho tvorby je ironie, hra, svébytný humor, reflexe našeho světa, zoomorfní motivy kombinované s lidskými příběhy a to vše se odráží v tématech osobních i společenských.