O iniciativě

ARTakeaway je iniciativa, která si klade za cíl vytvářet živý dialog mezi umělci a širokou veřejností. Účelem iniciativy je přiblížit současné umění i neerudovanému publiku, a to především vytržením děl z jejich přirozeného galerijního prostředí. Tvůrci iniciativy hledají místa, kde by umění mohlo rezonovat a vytvářet nové kontexty, které jsou výzvou nejen pro umělce, ale i pro diváky. 

ARTakeaway si klade za cíl rozšířit i možnosti instalací děl, které mnohdy v galerijních „white cubes“ upadají do jisté strnulosti.

Snaží se o vystavování, které bere do hry prostor jako spolutvůrce zážitku – o performativní přesah. Vzniká tak jakýsi kolektivní zážitek spoluprožívání, a z návštěvy výstavy se stává událost. Pro iniciativu je také zásadní výběr autorů – oslovuje umělce napříč generacemi i zkušenostmi. Důležitá je pro tvůrce projektu i multižánrovost a interdisciplinarita, snaží se tedy oslovovat autory, kteří pracují s různými médii a pocházejí z rozličných sfér.