Denisa Švachová, Lucie Doležalová

Denisa Švachová

Věnuje se výtvarnému umění a scénografii. Denisa ve své tvorbě zkoumá vztah mezi přirozeným pohybem a choreografií, přičemž rámec tohoto pohybu je definován specifickými prostorovými instalacemi. Rozehrává různé situace a aktivně zapojuje diváka.

Lucie Doležalová

Zabývá se fotografií, videoartem a kresbou. Je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Nových médií 2 a byla na stážích v ateliéru Supermédií na UMPRUM a na Taipei National University of the Arts na Taiwanu. Zajímá se o téma manipulace a pohyb jedince ve vztahu k prostoru v sociálním a kulturním kontextu. Spojuje více médií a nachází v nich kritické a bizarní momenty.