Petr Písařík

Petr Písařík

Malby i trojrozměrné objekty vycházejí z určitého rozbití celku. Jedná se o proud neustálých tvarových i myšlenkových proměn, který je vlastní i populárním a masovým produktům. Z tohoto nestabilního dění může oko zachytit jen určité fragmenty, neúplná sdělení, na něž se napojují asociace a vzpomínky. Destrukce významu je jednou z důležitých strategií. Jeho díla jsou jakési šperky prostoru, klamné a orientované pouze navenek.