Markéta Kinterová

Markéta Kinterová

Věnuje se konceptuální fotografii, často s přesahy do veřejného prostoru. Její autorská kniha Kam oči, tam hlava vyšla v Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze jako umělecká část disertační práce s názvem Opoziční čtení veřejného prostoru, kterou v roce 2019 obhájila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je šéfredaktorkou časopisu Fotograf a ředitelkou stejnojmenného spolku, který provozuje Fotograf Gallery a Fotograf Festival. Od roku 2016 vede ateliér dokumentární fotografie na FAMU.