Lukáš Procházka

Lukáš Procházka

Jeho tvorba je ovlivněna fascinací fenoménem veřejného prostoru, společenských rituálů a osobní mytologií, která je vázána na kolektivní paměť. Lukáš Procházka vychází primárně z média fotografie, ale často kombinuje tato média a přepisuje jedno do druhého a naopak.