Josef Frühauf

MiJosef Frühauf

Ve svých instalacích pracuje s uměle vytvořenými antropomorfními postavami. Skrze různé způsoby nazírání na svět, předkládá komplexní studie o nemožnosti navazování tradičních vztahů v dnešním světě.