Ivo Simon

Ivo Simon

Autor pracuje s médiem fotografie, kde reflektuje především téma konzumu. Neoblomně a zcela přímě fotografiemi provokuje diváka, využívá ataku stejně jako marketingové agentury a je přesvědčen, že právě principy jimi uplatňované mohou současného konzumenta vyburcovat k diskuzi.