Dominik Styk

Dominik Styk

Tvorba Dominika Styka má rysy přírodního a původního, zapouzdřujícího se ve světě fantazie. Tato přírodní fantazie je zároveň protkána strukturou každodennosti. Formálně by se jeho práce dala charakterizovat trpělivou a pečlivou rukodělností, důrazem na detail, intuitivním rozvíjením forem v podobě řasení a šití textilií a myšlením v materiálu.