Sofie Švejdová

Sofie Švejdová

Pro autorku je malba především psycho-fyzická událost. K malbě využívá své ruce, dlaně a prsty, štětce téměř vůbec. Bezprostřednost a spontánnost stojí také za volbou námětů. Podstatný je pro autorku pohyb a myšlenka obrazu jako živé stopy nekompromisního okamžiku.