Tomáš Hlavina

Tomáš Hlavina

Jeho objekty, multimediální instalace či sochy se přímo váží k člověku a představují jakési artefakty lidské činnosti. Hlavina je pečlivě opracovává, sestavuje, kombinuje a často k jejich tvorbě využívá předmětů běžné denní potřeby. Vyznačují se citlivým vnímáním okolního světa a dotýkají se mnoha filozofických, životních, nebo náboženských otázek. Zároveň je v nich přítomný prvek absurdity a paradoxu.

text z: www.sjch.cz