Tomáš Roček

Tomáš Roček

Multimediální umělec pracující se starými věcmi, které transponuje do nových podob. Využívá především média textu a videa. Hlavním tématem jeho tvorby je zkoumání hranice mezi virtuální a vnější realitou. Velkou inspirací je mu však i krajina, u níž sleduje její současnou proměnu pod vlivem technologií a člověka.