Věra Raspopová

Věra Raspopová

Ve své tvorbě zkoumá téma smrti, závislosti a různá psychická onemocnění. Pracuje převážně s klasickou kreslenou animací, kde hlavním nástrojem je uhel. Studovala animovanou tvorbu na VGIK v Moskvě, odkud i pochází. Nyní studuje animovanou tvorbu na ZČU v Plzni. Pobývala delší čas v Izraeli a Indii, což se do její práce také zásadně promítá.