Miloš Šejn

Miloš Šejn

Vizuální umělec, performer a pedagog. Typická je pro něj vnitřní potřeba přiblížit se tajemství přírody a pozorovat zázraky, které se v ní dějí. Šejn se v současnosti zajímá o vztah přírody a umění jako vnitřní potřeby mysli a zaměřuje se na bezprostřední tvůrčí možnosti, založené na vztazích mezi historickou humanizovanou krajinou a nedotčenou přírodou. Vědomě pracuje v oblastech expresivního jazyka mezi textem, vizuálním tahem, pohybem těla, hlasem a expanzí do prostoru.