Lucie Michnová

Lucie Michnová

Pro Lucii Michnovou jsou výchozí osobní příběhy a situace, z nichž vytahuje drobné střípky. Její práce je založená na pozorování reality složené z fragmentů banálních situací z často smyšleného vyprávění soukromých scénářů, které mohou odrážet stavy a pohyby vnitřního světa. Mimo malbu, která nemusí být zobrazivá ani abstraktní, vytváří situace, opisuje texty, kterým často sama nerozumí a přejímá je za své, podtrhává, vystřihuje, sjednocuje, a kombinuje.