Markéta Magidová

Markéta Magidová

„Škola je tak…“
„Prvního září 1936 jsem šla do školy, do první třídy, byla jen pro dívky, chlapci chodili jinam“
„Bylo pondělí, třetího září 1962. Držela jsem za ruku mámu a tátu, na zádech červenou aktovku.“