Edith Štrajtová, Barbora Volfová

Edith Štrajtová a Barbora Volfová

Umělkyně věnující se převážně objektové a prostorové tvorbě, z níž z pravidla vystupují a vkládají mezi ně audiovizuální obsahy. Ve své současné tvorbě tematizují problematiku tlaku na výkon, přecitlivělost, hledání odcizených a zahlcených identit ovládaných technologiemi a věčné hledání jistot v reálném světě. Je pro ně důležitá atmosféra a v poslední době tíhnou k prostoru jako k médiu. Vždy nahlížejí na více témat a proto si zakládají na mnohovrstevnatém čtení, které je samotné posouvá.