David Böhm

David Böhm

Samostatnou tvorbu Davida Böhma lze spojovat zejména s ilustrací či komiksem. Nejedná se však o pouhou ilustraci textu, ale o asociativní proces, který obsah knihy společně s textem utváří – text a kresba zde zaujímá rovnocennou pozici. Zároveň Böhm tvoří v umělecké dvojici s Jiřím Frantou, se kterým spolupracuje již od svých studií na Akademii výtvarných umění v Praze.