Rufina Bazlová

Rufina Bazlová

Pochází z běloruského města Grodno, ale již od roku 2008 žije a tvoří v České republice. Je činná v mnoha oborech, stejně jako ovládá několik jazyků. Její zájem o lidové umění objímá nespočet kultur a rozvětvené je i její řemeslné portfolio. Rufina je multižánrová umělkyně, věnující se rozličným oborům a řemeslům: ilustraci, autorské knize, komiksu, divadlu, performanci, scénografii, výrobě loutek, masek a kostýmů,  řezbářství, restaurování, modelování, a někdy i experimentům s analogovou fotografii.