Jiří Gruber, Tomáš Vobořil

Tomáš Vobořil

Vizuální umělec a organizátor kulturního dění. Ve své umělecké praxi povětšinou tíhne k dokumentárnímu přístupu, jenž mu naplno dovoluje uplatnit výrazný pozorovatelský cit. Často pracuje s archivními materiálem, přičemž ho uvádí do nových a naléhavých souvislostí.

Jiří Gruber

Dlouhodobě usiluje o víceoborový přístup, v rámci světa (nejen) výtvarného umění se pokouší pohybovat v různých rolích a interakcích. Podobným způsobem se snaží o proplouvání mezi jeho institucionálními a méně institucionalizovanými oblastmi. Jeho tvůrčí praxe se dotýká především motivů a principů shromažďování, znovuužívání, problematizování autorství a (lehké) subverze. Mezi předměty jeho dlouhodobého zájmu patří periferie velkoměst, dědictví neoavantgardy či fyzická aktivita.