Veronika Traburová

Veronika Traburová

Zkoumá různé formy výtvarného vyjádření: od objektů, loutek až po malbu a kresbu. Věnuje se především divadelní a filmové scénografii a kostýmům. Tématem její vlastní tvorby je hledání paralel a hranic mezi nadpřirozeným a reálným světem.