Lucia Sceranková

Lucia Sceranková

Fotografické médium a jeho přesahy jsou dlouhodobě centrálním zájmem její umělecké praxe. Zajímají ji úvahy o fotografii jako dynamické rozhraní a procesy, které vedou k vytváření prostorových instalací a k práci s pohyblivým obrazem. Dlouhodobě se zabývá emoční rezonancí obrazu, ať už je to obraz fotografický, nebo pohyblivý. Analýza média je v jejím zkoumání přítomná, ale není jedinou ambicí projektů. Ty se vždy zaobírají konkrétním tématem, často zpracovaným přes osobní zážitek.