Eliška Suchá

Eliška Suchá

Autorka pracuje převážně s fotografií, kterou posouvá na hranici rituálu. Ve své tvorbě se snaží zachytit fluidum lidské identity a místa, které kolem sebe člověk vytváří.