Alena Kotzmannová

Alena Kotzmannová

Vizuální umělkyně a fotografka. Věnuje se převážně fotografii, videoinstalacím a postprodukčně pracuje s filmovým materiálem. Fotografické obrazy a videa pro ni většinou nejsou svědectvím o konkrétním okamžiku či situaci, ale podkladem pro vyprávění vlastních fikcí a příběhů.