O projektu

ARTakeaway je iniciativa, která si klade za cíl vytvářet živý dialog mezi umělci a širokou veřejností. Účelem iniciativy je přiblížit současné umění i neerudovanému publiku, a to především vytržením děl z jejich přirozeného galerijního prostředí. Tvůrci iniciativy hledají místa, kde by umění mohlo rezonovat a vytvářet nové kontexty, které jsou výzvou nejen pro umělce, ale i pro diváky. 

ARTakeaway si klade za cíl rozšířit i možnosti instalací děl, které mnohdy v galerijních „white cubes“ upadají do jisté strnulosti. Snaží se o vystavování, které bere do hry prostor jako spolutvůrce zážitku – o performativní přesah. Vzniká tak jakýsi kolektivní zážitek spoluprožívání, a z návštěvy výstavy se stává událost

Pro iniciativu je také zásadní výběr autorů – oslovuje umělce napříč generacemi i zkušenostmi. Důležitá je pro tvůrce projektu i multižánrovost

a interdisciplinarita, snaží se tedy oslovovat autory, kteří pracují s různými médii a pocházejí z rozličných sfér. Pilotní ročník projektu proběhl v reakci na pandemickou situaci a uzavření kulturních institucí. Jako výstavní prostor sloužily výlohy obchodů a podniků Prahy 7, které pandemická situace také dostala na existenční hranu. Diváci mohli umění „zažívat“ při cestě do práce, na nákup, pro kafe nebo při procházce. Druhý ročník projektu probíhá jako bytová výstava. Z veřejného prostoru vstupuje do prostoru osobního. Koncipuje výstavu jako událost, tématicky vychází z ideje bytu jako chrámu, v kterém všechny objekty, ať už denní potřeby, nebo ty, kterými se obklopujeme, slouží k našim drobným každodenním rituálům. Zároveň se snaží nahlížet na mystické aspekty vlastních domovů, a to jak v úžasu, tak i úděsu.